Het concept Lifestyle in uw VO-school

Vanaf 2010 heeft Jos van Kimmenaede in het PO in Drenthe een concept ontwikkelt voor talent ontwikkeling. Binnen de St KITS Primair werken 11 basisscholen met lifestyle. Dit concept staat beschreven in een notitie die hieronder is te lezen. Mocht u deze zienswijze aanspreken dan is het zeer goed mogelijk om dit in te voeren […]

Lees meer

Met D&P naar 2032 toe.

Aan het begin van 2016 heeft de werkgroep onderwijs 2032 onder leiding van Paul Schnabel de notitie onderwijs 2032 aangeboden aan de kamer.  In deze notitie staan trends en ontwikkelingen die op ons af komen. Het platform allround VMBO kan u helpen deze trends een plek te geven in uw organisatie. Lees hier de hele […]

Lees meer

SDV naar ZW en DP

Inleiding SDV staat voor de keuze voor een nieuwe profilering in het vmbo. SDV als opleiding bestaat niet meer vanaf augustus 2016. SDV als gedachtengoed blijft ook na augustus 2016 bestaan. Welke keuze maak je als school als je nu de opleiding SDV verzorgt? Naar ons idee zijn er twee keuzes namelijk het profiel Zorg […]

Lees meer

D&P in de gemengde leerweg

  De onderwijsvernieuwing biedt vele nieuwe kansen. Wij zien aan de ene kant een groeiend aantal leerlingen voor de TL kiezen. Aan de andere kant een roep om meer praktijk binnen de TL omdat 80% van deze leerlingen naar het mbo gaat. Het aanbieden van de gemengde leerweg voor deze leerlingen biedt de uitkomst.   […]

Lees meer