D&P in de gemengde leerweg

 In Concepten

 

De onderwijsvernieuwing biedt vele nieuwe kansen.

Wij zien aan de ene kant een groeiend aantal leerlingen voor de TL kiezen. Aan de andere kant een roep om meer praktijk binnen de TL omdat 80% van deze leerlingen naar het mbo gaat. Het aanbieden van de gemengde leerweg voor deze leerlingen biedt de uitkomst.

 

Het profiel D&P leent zich bij uitstek voor de gemengde leerweg. Alle leerlingen volgen de modulen ‘ Organiseren van een activiteit’ en ‘ Multimedia product’ en daarnaast twee keuzevakken.

 

Nieuw en uniek!

Het platform Allround-DP maakt in samenwerking met het vervolgonderwijs en de brancheorganisaties twee complete invullingen voor de gemengde leerweg D&P.

 

D&P vanuit de context Sport & Bewegen

In samenwerking met CIOS Heerenveen werken we een compleet onderwijsprogramma uit waarin de modulen en keuzevakken verwerkt zijn vanuit de context Sport & Bewegen.

Betekenisvolle opdrachten, leren binnen en buiten de school, ontdekken en onderzoeken, ervaren en doen. Kortom, op een boeiende manier die past bij de leerling mooi onderwijs maken die je als school zo in kunt voeren.

 

D&P vanuit de context geüniformeerde beroepen

Een unieke samenwerking is ontstaan! Samen met de collega’s uit de geüniformeerde beroepen verzorgen wij een onderwijsprogramma voor de gemengde leerweg D&P.

De leerling wandelt door de geschiedenis van de geüniformeerde beroepen, ervaart en beleeft, maakt kennis met alle facetten en werkt ondertussen aan de modulen en keuzedelen van D&P. Ook dit onderwijsprogramma kun je zo invoeren in de school als beroepsgericht vak.

 

Onze verwachtingen zijn hoog en vol energie schrijven wij samen met derden uit het werkveld aan deze programma’s. In januari 2016 kunnen wij jullie de eerste resultaten laten zien tijdens de regiobijeenkomsten.

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search