SDV naar ZW en DP

 In Concepten

Inleiding

SDV staat voor de keuze voor een nieuwe profilering in het vmbo. SDV als opleiding bestaat niet meer vanaf augustus 2016. SDV als gedachtengoed blijft ook na augustus 2016 bestaan.

Welke keuze maak je als school als je nu de opleiding SDV verzorgt?

Naar ons idee zijn er twee keuzes namelijk het profiel Zorg & Welzijn en het profiel Dienstverlening & Producten. Hieronder beschrijven wij kort de verschillen en overeenkomsten in de hoop de keuze makkelijker te maken.

Heb je vragen? Laat het ons weten via Linda de Gooijer of stel deze rechtstreeks aan Marlies Haukes.

 

Van SDV naar Z & W

Wanneer je als school kiest voor het profiel Z&W als vervanging van SDV, dan kies je voor een sectoraal profiel. Dit betekent dat alle leerlingen de vier modulen van Z&W doorlopen en aan de slag gaan met de kennis en vaardigheden die passen bij dit profiel.

SDV is oorspronkelijk ontstaan uit de sector Zorg & Welzijn i.c.m. de sector Economie.

Beide sectoren voldeden minder aan het type kind dat zijn weg vond bij SDV; actief, betekenisvolle opdrachten, leren binnen en buiten de school, leren lesgeven en vooral veel doen.

Het SDV-programma is gedeeltelijk terug te vinden in moduul ‘Mens & activiteit’ en bij de keuzevakken:

  • Beveiliging en veiligheid
  • Voorkomen van ongevallen en EHBO
  • Sport & Bewegen
  • Gebouwenbeheer
  • Facilitaire dienstverlening

Tip:
Maak boeiend onderwijs voor de leerlingen en kies voor de context Sport & Bewegen of bijvoorbeeld Actief en Gezond waarbinnen de leerling de modulen en keuzevakken volgt. Gebruik de grote opdracht en het didactisch model van SDV. Van SDV naar D&P Iedere leerling volgt alle modulen en maakt op deze manier kennis met de vele werelden van werk en opleiding.D&P de leerling en zijn ontwikkeling centraal en laat hem of haar vele ervaringen op doen waardoor een bewustere keuze voor een vervolgopleiding in het mbo mogelijk is. Ervaringen i.c.m. het loopbaangesprek vormen een belangrijke voorwaarde om te komen tot deze bewustwording. Een mooi traject waarbij de docent vooral de coach van de leerling is.

Tip:
Geef de leerling keuzemogelijkheden. Alleen dan kan hij/zij zich goed oriënteren en een bewuste keuze maken voor een vervolg bij het mbo. Natuurlijk i.c.m. het gesprek met de coach.

Bij een breed oriënterend programma passen vele keuzevakken. De keuzevakken uit D&P passen (en geven goed weer uit welke intersectorale programma’s D&P is ontstaan). De keuzevakken uit Z&W (zie hierboven), E&O (bijvoorbeeld Ondernemen) en HBR (bijvoorbeeld de bijzondere keuken of gastheerschap) eveneens. Afhankelijk van de schoolsituatie is er een gevarieerd programma samen te stellen dat past bij iedere leerling.

D&P is een breed oriënterend programma waarbij het organiseren van een activiteit de kern van het programma is. Het didactisch model van SDV is compleet verweven in dit profiel.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search