Het concept Lifestyle in uw VO-school

 In Concepten

Vanaf 2010 heeft Jos van Kimmenaede in het PO in Drenthe een concept ontwikkelt voor talent ontwikkeling. Binnen de St KITS Primair werken 11 basisscholen met lifestyle. Dit concept staat beschreven in een notitie die hieronder is te lezen. Mocht u deze zienswijze aanspreken dan is het zeer goed mogelijk om dit in te voeren in uw VO-school. De gehele notitie, kunt u lezen door hier te klikken.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search