Met D&P naar 2032 toe.

 In Concepten

Aan het begin van 2016 heeft de werkgroep onderwijs 2032 onder leiding van Paul Schnabel de notitie onderwijs 2032 aangeboden aan de kamer.  In deze notitie staan trends en ontwikkelingen die op ons af komen. Het platform allround VMBO kan u helpen deze trends een plek te geven in uw organisatie. Lees hier de hele notitie verder.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search