Met D&P naar 2032 toe.

Aan het begin van 2016 heeft de werkgroep onderwijs 2032 onder leiding van Paul Schnabel de notitie onderwijs 2032 aangeboden aan de kamer.  In deze notitie staan trends en ontwikkelingen die op ons af komen. Het platform allround VMBO kan u helpen deze trends een plek te geven in uw organisatie. Lees hier de hele […]

0 Read More

SDV naar ZW en DP

Inleiding SDV staat voor de keuze voor een nieuwe profilering in het vmbo. SDV als opleiding bestaat niet meer vanaf augustus 2016. SDV als gedachtengoed blijft ook na augustus 2016 bestaan. Welke keuze maak je als school als je nu de opleiding SDV verzorgt? Naar ons idee zijn er twee keuzes namelijk het profiel Zorg […]

0 Read More

D&P in de gemengde leerweg

  De onderwijsvernieuwing biedt vele nieuwe kansen. Wij zien aan de ene kant een groeiend aantal leerlingen voor de TL kiezen. Aan de andere kant een roep om meer praktijk binnen de TL omdat 80% van deze leerlingen naar het mbo gaat. Het aanbieden van de gemengde leerweg voor deze leerlingen biedt de uitkomst.   […]

0 Read More
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search