Onze ondersteuning ziet er als volgt uit:

Het gratis verzorgen van scholingen op aanvraag waar dat mogelijk is.
Wij organiseren zelf inspiratiebijeenkomsten waar je wordt bijgepraat over interessante/belangrijke onderwerpen door collega’s of deskundigen.
Bij het lidmaatschap zitten diverse korte trainingen die door externen gegeven worden. Ondersteuning van docenten en leidinggevenden op de school door 2 x per jaar langs te komen.
Wij verzamelen en selecteren veel nieuws middels nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.
Wij bevragen de scholen jaarlijks wat er leeft en waar, wat er anders zou moeten, leggen dat vast en proberen dat op de juiste agenda’s te krijgen.
We kunnen waar dat gewenst is een bijdrage leveren aan het ontwikkelen de profielen van de school, de schoolorganisatie en de profilering.
Delen van de kennis met de leden door het stellen van vragen over de LOB en de onderwijsorganisatie.

We monitoren als lid van het bestuur van de Stichting Platformen VMBO de uitvoering van het jaarplan van Stichting Platformen VMBO:

– Stimuleren doorlopende leerroutes.
– Samenwerking in de regio’s.
– Verzorgen van publicaties en nieuwsbrieven.
– Up to date houden website met veel informatie voor de VMBO’s.
– Inrichten ven een helpdesk.
– Verbeteren examenprogramma’s.
– Bijstellen wet en regelgeving.
– Ontwikkelen van bekwaam- en bevoegdheidstrajecten.
– Vormgeven schoolexamen bank.
– Organisatie van schoolleidersbijeenkomsten.
– Mede ontwikkelen nieuwe leerweg (GT-TL).

We werken samen met prefered partners voor die extra + op jullie school:

Wij hebben een aantal partners gevonden die hun diensten nu al leveren in het onderwijs.
Zij kunnen voor jullie school wellicht iets betekenen. Voor ons is het service voor u.
Als onafhankelijk Platform bieden wij dus uiterst aantrekkelijke en ondersteunende diensten en of abonnementen op het gebeid van:
– ICT zoals een externe helpdesk, ondersteuning op locatie & Cloud computing.
– Devices, Screens & Narrow Casting.
– PR, Marketing & Profilering. (Eventueel met advisering).
– Interim & project support. (Ook op ICT-gebied).
– Facilitair management. (Incluis ICT projecten).
– Matchmaking

Wat gaan we dan uiteindelijk doen:

– Elke periode een gratis lezing /presentatie.
– 2 keer per jaar een training waar je gratis aan kunt deelnemen.
– Elke week een nieuwsbrief of nieuwsflits met informatie over het vmbo en aanverwante zaken.
– 2 keer per jaar een schoolbezoek.
– Elke maand een bijeenkomst met het SPV als bestuur om actieplannen te monitoren.
– Op afroep gratis ondersteuning bij de profilering van de school.
– Mogelijkheid om collega-scholen te bezoeken en lesmateriaal te delen.
– Het beheren van de website.
– De belangen behartigen van het beroepsgericht onderwijs.
– Aanwezig zijn op evenementen en congressen waar het gaat over het vmbo.
– Mogelijkheden om gebruik te maken van geselecteerde prefered partners tegen concurrerende tarieven.
– Advisering en ondersteuning van de schoolleiding op inhoud, uitvoering bemensing.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search