Over Platform Allround

Over Platform Allround

Dit is Platform Allround – VMBO


Missie:

Het Platform Allround VMBO wil een professionele en slagvaardige ontmoetingsplaats zijn voor leden waar kennis wordt gedeeld en gecreëerd. Als netwerk behartigen wij de belangen van onze leden die werken in een van de beroepsgerichte profielen. Wij werken aan een paradijs voor doeners.

Visie:
“Duurzaam ontwikkelen door collectief leren.”

Het Platform Allround VMBO wil aansluiten bij de dynamiek op de scholen om daarmee alle voorwaarden te realiseren om boeiend onderwijs te creëren voor alle leerlingen op het VMBO. Zowel op inhoud als ook de organisatie en de bemensing.

Wat we doen:

Wij ondersteunen scholen op onderwijs, organisatie, facilitair en personele vraagstukken.

De kern van de huidige profielen is een oriëntatie op verschillende soorten werk, gekoppeld aan een goede loopbaanbegeleiding. De profielen zijn geen doel op zichzelf, maar vormen contexten voor verschillende soorten werkervaring. In het onderwijsprogramma vult elke school de concrete contexten zelf in. Elke school maakt zijn eigen boeiende onderwijsprogramma. Of dat nu een breed oriënterend programma is of een vak-college context. Voor ons staat daarbij het kind en de inhoud centraal als ook de voorwaarden om dit te realiseren


Voor het Platform Allround VMBO betekent dit dat scholen 1, meerdere of zelfs wisselende thema’s kiezen. Maar altijd in combinatie met een sterk LOB-programma.

  • Sport, bewegen, lifestyle & Gezondheid.
  • Groen, Duurzaamheid, ICT & technologie.
  • (Geüniformeerde) Dienstverlening & recreatie.
  • Media, Design, Marketing & Communicatie.
  • Business, Organisatie & Management.

De uitgangspunten:

1. Toekomstbestendig, doelmatig en organiseerbaar.
2. Sluit aan op de regionale arbeidsmarkt en de belevingswereld van leerlingen.
3. Bereidt leerlingen voor op brede inzetbaarheid in een moderne, snel veranderende wereld met een flexibele arbeidsmarkt.
4. Geeft de leerling tot het eind van het VMBO de ruimte een verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding te maken.
5. Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit realistische contextrijke opdrachten.
6. Het onderwijsprogramma en de profilering bieden de mogelijkheid om zowel binnen-
als buitenschools te leren en te werken om zo op basis van ervaringen keuzen te kunnen maken.
7. In het onderwijs en de profilering is aandacht voor hoofd, hart en handen en lijf.
8. Reflectie maakt een vast onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Knipsel

Waarom Platform Allround?

1

We zijn er voor scholen met een beroepsgericht programma.

2

Onze kracht is jou écht verder helpen.

3

We leveren een plus door te delen en te inspireren.

4

We zijn onafhankelijk met een eigen relevant netwerk.

5

We komen regelmatig op de school.

6

Wij faciliteren beweging en ontwikkeling.

7

Wekelijks nieuws.

8

Geen dubbele lidmaatschappen.

 

Samen geven we deze onderwijsvernieuwing vorm!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search